Tawast Cycling Club ry TCC Kevätkokous 2020 

15.4.2020

Aika: ke 29.4.2020 klo 19 Paikka: ZOOM  - kokous SIIRTYY - Valtioneuvosto mahdollisti kokousten siirron myöhempään ajankohtaan.

 


https://oikeusministerio.fi/artikkeli/-/asset_publisher/yhtioille-ja-yhdistyksille-mahdollisuus-myohentaa-vuosikokouksiaan

TCC:n kevätkokouksen aika siirtyy myöhempään ajankohtaan poikkeustilanteen vuoksi.

 

Tawast Cycling Club ry TCC
Kevätkokous 2020 

 

Aika: ke 29.4.2020 klo 19

Paikka: ZOOM  - kokous -
kokouksen linkki toimitetaan kokoukseen ilmoittautuneille
ilmoittautumiset TCC:n sähköpostiin - tawastcc@gmail.com

 

Esityslista

 

Kevätkokouksen asiat 

 1. Avataan kokous 

 

 1. Valitaan kokoukselle
  a) puheenjohtaja
  b) sihteeri
  c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  d) ääntenlaskijat 

 

 1. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
   

 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
   

 3.  Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus vuodelta 2019 ja tilinpäätös vuodelta 2019 sekä toiminnantarkastajan antama toiminnantarkastuskertomus
   

 4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
   

 5. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

  1. Toimintasuunntelman tarkastus vuodelle 2020

  2. Talousarvion tarkistus vuodelle 2020
    

 6. Päätetään kokous 


 

TCC SÄÄNNÖT 

 

11. Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta seuran internetsivuilla tai lähettämällä kokouskutsu jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. 

 

12 …   
Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 10 päivää ennen kokousta.